פיזיקה

פיזיקה

הפיזיקה היא אחד מתחומי החיים המענינים ביותר שיצר האדם. מאז ומעולם עסקו בה טובי ההוגים, תגליותיהם והמצאותיהם נמצאות בבסיסה של הטכנולוגיה מסביבנו.

מכניקה ניוטונית:

התלמידים לומדים את חוקי התנועה והכוחות הפועלים על גופים ע"י תיאור העולם הסובב סביבנו בחיי היום היום.

אלקטרו מגנטיות:

התלמידים יכירו את מושגי הכח והשדה האלקטרומגנטי והקשר בין תופעת החשמל והמגנטיות.

קרינה וחומר:

בעקבות  האור מניוטון ועד אינשטיין, התלמידים יכירו מספר מודלים  לאור: החלקיקי, הגלים המכניים, הגלים האלקטרומגנטיים והמודל הדואלי.

נושא ייחודי נבחר – מעבדה :

במהלך הלימוד התאורטי יבצעו התלמידים מעבדות ויתנסו באיסוף נתונים, עיבוד וחקירה. 

CHOOSING_PHYSICS_2020