תרגולים בנושאים שונים

גיאומטריה

מעגל — מצ"ב הקבצים של פרק המעגל כפי שהם יופיעו בספר ההמשך ל-804-806.

1קובץ

2 קובץ

3 קובץ

4 קובץ

5 קובץ

6 קובץ

מעגל – דפי חזרה

משוואה – דפי תרגול

משפטים בגאומטריה, שניתן לצטט ללא הוכחה, בבחינת הבגרות

נושא :  פרופורציות במעגל דוגמא 4

נושא :  פרופורציות במעגל  3

נושא :  פרופורציות במעגל  2

נושא :  פרופורציות במעגל 1

 

גיאומטריה

מעגל — מצ"ב הקבצים של פרק המעגל כפי שהם יופיעו בספר ההמשך ל-804-806.

 

דיפרנציאלי ואינטגרלי

 נושא  : שטח בין שתי פונקציות – 2

 נושא  : שטח בין שתי פונקציות

 נושא:   חישוב שטחים

  נושא:   חקירת פולינום דוגמא 3

  נושא :  חקירת פולינום דוגמא 2

  נושא:   חקירת פולינום דוגמא 1

  נושא:   נקודת קיצון חומר תיאורטי

  נושא:   נקודות קיצון דוגמאות

  נושא:   שלבי חקירת הפונקציות – פולינום

 

וקטורים

סיכום עיקרי קבלת תוצאות ב וקטורים

 

להורדת הקובץ המלא – תרגולים שונים במתמטיקה

הפינה של רותי

כתבות מומלצות

לראשונה זכתה אשה בפרס אבל

קיצור תולדות האפס

על חיתוך הזהב, סדרת פיבונאצ'י ועוד….

עוד על חיתוך הזהב

ספרים מומלצים

239482

זהות אוילר
באנליזה מתמטית, זהות אוילר, הקרויה על שמו של המתמטיקאי השווייצרי הידוע לאונרד אוילר, היא השוויון הבא:

987987
כל איברי הזהות הם מספרים קבועים:

e הוא בסיס הלוגריתם הטבעי.
π הוא היחס בין היקף המעגל לקוטרו.
i הוא היחידה המדומה, מקיים: i^2 = -1 ;!
יופי מתמטי עריכה

זהות אוילר נחשבת בעיני רבים כזהות יוצאת דופן בשל יופיה המתמטי, הנובע מהפעולות הבסיסיות שהיא משלבת בתוכה (חיבור, כפל והעלאה בחזקה) ומהקבועים המתמטיים הבסיסיים שהיא מקשרת ביניהם:

e הוא מספר אי רציונלי (ואף טרנסצנדנטי) המופיע באינספור הקשרים שונים באנליזה מתמטית ובתחומים משיקים. ספרותיו הראשונות הן 2.71.
π הוא מספר אי רציונלי (ואף טרנסצנדנטי) המופיע גם הוא באינספור הקשרים בגאומטריה, אנליזה מתמטית ותחומים משיקים. ספרותיו הראשונות הן 3.14.
i הוא היחידה המדומה, הוא אחד משני השורשים הריבועיים של -1 (השני הוא -i).
1 הוא מספר טבעי המשמש כאיבר היחידה של כפל מספרים.
0 הוא מספר טבעי המשמש כאיבר האפס של חיבור מספרים.