הצצה לתרבות המשנה החרדית – מגמת מדעי החברה  בבני ברק

הצצה לתרבות המשנה החרדית – מגמת מדעי החברה  בבני ברק

במסגרת לימודי הסוציולוגיה במגמת מדעי החברה, סיירו תלמידי יב' בבני ברק, ולמדו להכיר במעט את תרבות המשנה החרדית. במהלך הסיור נפגשו התלמידים עם המדריכה, תושבת וילידת העיר, בת למייסדיה וחוקרת תולדותיה. הדרכתה התמקדה בהיסטוריה של המקום, אורח החיים החרדי, הכרת הזרמים השונים באוכלוסייה החרדית וההבדלים ביניהם.

הסיור כלל מפגש עם שני נציגים נוספים של החברה החרדית. תחילה נפגשו התלמידים עם איש תקשורת חרדי, שהסביר על מורכבות צריכת התקשורת בתרבות משנה שמרנית החיה בתוך חברה חילונית ומודרנית. בהמשך זכו התלמידים להצצה מרתקת לעולם הזוגי בחברה החרדית, באמצעות שיחה עם שדכנית, שהציגה בפניהם את תהליך השידוך בחברה החרדית, וסיפרה על תפיסת עולמה בנוגע למשפחה, זוגיות ומגדר. בסיור ברחובות בני ברק נחשפו התלמידים לחיי העיר הצפופה ביותר בארץ, לצורת המגורים בה, למוסדות החינוך, ולחנויותיה הייחודיות.

הביקור בעיר זימן לתלמידים לא רק הכרות עם מאפייני תרבות משנה ייחודית זו, אלא גם הבנה טובה יותר של יתרונות ה"יחסיות תרבותית", ממבט שאינו שיפוטי ומבקר, וזאת לעומת "הגישה האתנוצנטרית".

ידיעות נוספות

תלמידי אלון הנציחו את פועלו של הנדבן הגיבור יצחק אוכברג בתחרות כתיבה יצירתית באנגלית

7 באפריל 2019

תלמידי אלון הנציחו את פועלו של הנדבן הגיבור יצחק אוכברג בתחרות כתיבה יצירתית באנגלית השבוע התקיים בתיכון "אלון" טקס מיוחד ויוצא דופן, בו הוענקו פרסים לתלמידים שהנציחו בחיבורים באנגלית את