ספרות

39287948

ספרות

במקצוע ספרות במגמה מוגברת נוספות 3 יח"ל על 2 יחידות החובה. (הבונוס באוניברסיטאות-על פי 5 יח"ל).

היחידה השלישית –

היא יחידה בית ספרית, נושאה נקבע ע"י מורי  המגמה. נלמדות יצירות מכל הז'אנרים (הסוגות) והתלמידים מכינים עבודה עיונית ועבודה יצירתית.

היחידה הרביעית –

מטרתה להעשיר השכלה כללית – פרקים מתוך אודיסאה, דון קיחוטה, יצירות משל קפקא, טולסטוי, שייקספיר ועוד.

היחידה החמישית –

נבחר נושא אחד מתוך שישה נושאים נתונים.

ביחידות הרביעית והחמישית נבחנים התלמידים בסוף כיתה י"ב.