מבחני השלמה ושיפור ציון שכבת יוד

הרשמה למבחן השלמה

הרשמה לשיפור ציון

הטפסים יסגרו ביום ג' 28.5 בשעה 12:00. יש למלא רק פעם אחת עבור מקצוע אחד. במקרה של טעות ברישום – נא לפנות לשחר ב. במשוב.