הרצאות באוניברסיטה העברית לנוער ללא עלות!!!

האוניברסיטה העברית לנוער שמחה להציע לבתי הספר הרצאות מדע, המיועדות לכיתות ט'-י"ב וללא עלות, במגוון נושאים מרתקים. המרצים הינם חברי הסגל של האוניברסיטה העברית:

הרצאות "חוקרים בתנועה" מועברות ע"י חוקרים בכירים.

הרצאות "מדע בקטנה" ניתנות ע"י תלמידי דוקטורט.