בקשות לשחרור תלמידים

הורים המבקשים לשחרר תלמידים בשעה מסויימת מתבקשים לשלוח מייל מסודר לכתובת – Alonrhstu@gmail.com

לא יינתנו אישורים שלא דרך כתובת זו