עבודת גמר

39284

עבודת גמר

הכנת עבודת גמר היא דרך לימוד והערכה המאפשרת פיתוח סקרנות אינטלקטואלית והעשרה, המזמנת לתלמידים, בעלי יכולת לימודית גבוהה, אפשרות לבחור בנושא מחוץ לתכנית הלימודים, להרחיב את ידיעותיהם ולהעמיק בו. עבודת גמר היא עבודת מחקר המוגדרת כ"עבודה עצמית עיונית או עיונית מעשית".

משרד החינוך קבע שני מסלולים להגשת עבודת גמר:

א.    עבודת גמר צמודת מקצוע בהיקף 5 יח"ל

עבודת גמר "צמודה" הינה עבודה הנכתבת באחד מהמקצועות שהתלמיד לומד והוא בוחר להכינה במקום לעמוד בבחינת בגרות במקצוע (דהיינו, ממיר את דרך ההיבחנות באחד המקצועות).

ניתן להכין עבודה (במקום חובת בחינה) בכל אחד מהמקצועות הנלמדים.

העבודה תהיה באותו תחום דעת.

עבודת גמר צמודה מלווה בציון שנתי, המהווה 50% מן הציון הסופי על העבודה. הכנתה מותנית בכך שהציון השנתי במקצוע הוא לפחות "טוב" (75).

כתיבת העבודה אינה משחררת את התלמיד מעמידה במלוא החובות והמשימות המוטלות על הכיתה שהתלמיד לומד בה. (למעט בחינת הבגרות).

ב.    עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל.

עבודה שאינה תלוית מקצוע נלמד ואינה ממירה חובת בחינה במקצוע נלמד בהיקף של 5 יח"ל, תוכר כעבודת גמר בהיקף 5יח"ל.

מטרת עבודת הגמר היא לנסות לסכם ולהבהיר סוגיה מדעית מסוימת, להעמיק בה, להבהירה ולסכמה. לא מצפים בעבודת גמר לחידוש מדעי.

"סוגיה מסוימת" משמע, מסמך מצומצם שהדגש בו על עבודה עצמית, על התמודדות עם בעיות מדעיות, מחקריות וארגוניות.

עבודת גמר מהווה כלי חשוב לחקירת נושא: מפתחת את הדעת ואת מיומנות הכתיבה ומהווה כלי חשוב להמשך לימודים.

הנושאים שניתן לבחור

ניתן לבחור בכל נושא: תחום שהוא המשך והעמקה במקצוע הנלמד בבית הספר, ענין שעורר את סקרנותו של התלמיד ואשר יש ברצונו להעמיק את הידע בו, או בתחום היצירה האמנותית. ובלבד, שלנושא הנבחר יש בסיס מדעי-עיוני ובסיס של  ידע וספרות מקצועיים.

המדריך המנחה

תלמיד הניגש להכין עבודת גמר, חייב לעבוד עם מדריך אקדמאי. תפקידו של המדריך הוא ללוות את התלמיד בתחום הכנת העבודה, להציע איך לאסוף את החומר הביבליוגרפי, לקרב את התלמיד לחומר הנחוץ לעבודה ולגבש עם התלמיד את דרך העבודה.

הקשר עם המדריך

רצוי שהתלמיד יתקשר עם המדריך, אך אם התלמיד מתקשה בכך, עליו לפנות אל המורה המרכז את עבודות הגמר. מדריך יכול להיות אחד המורים בבית הספר, איש אוניברסיטה או מומחה הבקיא בנושא. (M.Aבעל תואר  בתחום שנבחר). הטלת תפקיד ההדרכה על הורה או על בן משפחה- אסורה.

העבודה נעשית ב – 2 שלבים

  1. שלב א' –הגשת הצעה לאישור: הנושא, ראשי פרקים, ביבליוגרפיה ומנחה – בכיתה י"א (עד סוף ינואר).
  2. שלב ב' – הגשת העבודה המוכנה בכיתה י"ב (דצמבר).

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד החינוך:

http://www.education.gov.il

וכמו כן אצל רינה שנצר – רכזת עבודות גמר (בספריה).
להלן קישור לאתרנו ובו הסבר נוסף: לחץ כאן