מדעי החברה: סוציולוגיה ופסיכולוגיה או כלכלה ומנהל עסקים

3298927

מדעי החברה כוללים מספר תחומי דעת בשני צרופים אפשריים :
המקצוע ילמד ברמה של 5 יח"ל , ניתן לבחור צירוף אחד בלבד:

* 2יח"ל סוציולוגיה + 2 יח"ל פסיכולוגיה + 1 יח"ל עבודת מחקר.
או 
* 2 יח"ל כלכלה + 2 יח"ל מנהל עסקים + 2 יח"ל עבודת מחקר.

סוציולוגיה

עוסקת בחקר החברה האנושית ומבנה היחסים בין בני האדם. תכנית הלימודים מציגה את התחום בלבוש חדשני של למידה חווייתית, הכוללת את חקר התרבות האנושית, יחסים בין ובתוך קבוצות ותהליך הלמידה החברתית לאורך כל שנות חייו של האדם.

פסיכולוגיה

תחום העוסק בחקר התנהגות האדם. הלמידה מהווה חוויה המאפשרת הכרות עם נפש האדם, תהליך עיצוב אישיותו ודרכי התמודדותו במודע ובלא מודע. בין הנושאים שיילמדו: דרכי למידה וחשיבה של האדם, לחץ והתמודדות יעילה איתו, התפתחות ועיצוב אישיות האדם, מנהיגות, ציות לסמכות והשפעת הקבוצה על הפרט. 
או  

כלכלה ומנהל עסקים

לימודי הכלכלה חושפים את התלמידים לתהליכים כלכליים המתרחשים במשק הישראלי כמו: גלובליזציה, אבטלה, עוני ואי שוויון, צמיחה ועוד. כמו כן לומדי התלמידים להכיר שווקים כלכליים כגון: שוק העבודה, שוק המט"ח ושוק הכסף. 
במנהל עסקים מתמקדת הלמידה בתחומי המימון והשיווק על היבטיהם השונים. הלמידה כוללת הרצאות בתחומים מגוונים כגון: מיסוי, שוק ההון, ועוד. 

לטעימה מתכנית הלימודים של כלכלה ומנהל עסקים – לחצו כאן