ביולוגיה

32092423

ביולוגיה:

ביולוגיה הינו מקצוע השייך למדעי החיים- מדעי העתיד. במגמה זו ילמדו התלמידים נושאים המצויים בחזית המדע: נושאים כגון פרויקט הגנום האנושי ויישומיו, הנדסה גנטית ושיבוט, ביולוגיה מולקולרית וגנטיקה. במגמה יילמדו מערכות פיזיולוגיות שונות כגון: מערכת החיסון, מערכת העיכול, מערכת העצבים, מערכת הרבייה, מערכת הנשימה, המערכת ההורמונלית ועוד. בנוסף תלמד הביולוגיה של התא לרבות תהליכים ביוכימיים אנזימתיים שונים וכמו כן, יילמד תחום האקולוגיה.

תלמידי המגמה ילמדו מיומנויות חקר ויערכו ניסויים מידי שבוע.

תלמידי המגמה יערכו עבודת חקר מדעית . העבודה תתבצע במעבדה ובשטח. תלמידי ביולוגיה יוכלו לבחור אחת משתי האפשרויות לעבודת החקר: 

ביוחקר – עבודת מחקר מדעית במעבדה, העבודה מאפשרת חקר של נושאים כגון השפעת אלכוהול על הכבד, השפעת אנטיביוטיקה על התרבות חיידקים, סימביוזה בין אורגניזמים שונים ועוד.

ביומד – עבודת הביומד היא עבודת חקר בנושא רפואי. העבודה פותחת פתח להעמקה בנושאים מגוונים כגון: אפילפסיה, קרוהן, סרטן, מיגרנה, אוטם שריר הלב ועוד על פי בחירת התלמיד.

עבודת גמר אקדמית במדעי הרפואה – לתלמידי ביולוגיה ניתנת אפשרות לכתוב עבודת גמר אקדמאית במדעי הרפואה. עבודה זו מזכה ב-5 יח"ל נוספות עם בונוס.

מבנה בחינת הבגרות:

מבחן עיוני  % 53

מבחן מעבדה מעשי  %  17 

עבודת חקר (ביומד / ביוחקר) %  30 פנימי