מגמות והסבר על תעודת הבגרות מיועד לתלמידי י' העולים ליא'

מידע לקראת בחירת מקצועות מוגברים

  1. תלמידי מגמות האמנות – בוחרים רק מקצוע אחד (2 עדיפויות) שמתווסף למגמת האמנות שלם.
  2. תלמידי סייבר – בוחרים רק מקצוע מדעי אחד (2 עדיפויות). לא לבחור מדעי המחשב שכן זה מקצוע חובה עבורכם.
  3. תלמידים שמעוניינים בשפה (ערבית, צרפתית) כמקצוע מוגבר שלישי – אין אפשרות לסמן זאת בטופס. נא לעדכן בכך את המחנכות. מי שמעוניים בכך כמקצוע שני – הדבר ניתן לבחירה בטופס.
  4. תלמיד שבוחר מדעי המחשב ומעוניין גם בהנדסת תוכנה במסגרת "אקדמיה ותעשייה" במכון ויצמן (5 יח"ל נוספות במדעי המחשב) – שירשום שמעוניין בעבודת גמר.
  5. עבודות גמר – הדבר אינו מחייב או להפך. אנו רוצים לקבל תמונה כללית. ניתן יהיה לעזוב או להצטרף בהמשך.
  6. אין קדימות למי שנרשם מוקדם יותר. קחו את הזמן לחשוב ולהתייעץ.
  7. הגישה לטופס תחסם במוצ"ש הקרוב בחצות.

טופס בחירת מגמות לעולים לכיתה יא'