לקראת שנת תש"פ

לקראת שנה"ל תש"פ
לעולים לכיתה י'

Entrance Exam for the English Speakers' Class

For students from 'כיתה ט to 'כיתה י

Entrance Exam for the English Speakers' Class.

The exam will take place on the 23rd June 2019 at 10 am. The exam is only for students who got over 90% in a regular class or over 80% in an English Speakers' class.

You must bring a dictionary or milonit.

Good luck

לתלמידים העולים לכיתה י' – מבחני המעבר להקבצת דוברי אנגלית יתקיימו בתאריך 23/6/2019 בשעה 10:00.

המבחן מיועד לתלמידים שהגיעו לציון של 90 בכיתת לימוד רגילה או 80 בכיתת דוברי אנגלית.

נא להבין מילון או מילונית

בהצלחה

לעולים לכיתה יא'
לעולים לכיתה יב'