לקראת שנת תש"פ

לקראת רישום לשנה"ל תש"פ
הרישום לתיכון אלון לשנה הבאה – תש"פ, יתקיים בימים שני 8/4/2019 וביום רביעי 10/4/2019 בין השעות 15:00 ל 19:00 בספריית בית הספר.
 
על התלמידים להגיע בלווית הורה ולהצטייד ב:
1. ריכוז ציוני רבע ג' (פלט ציונים מהמשו"ב).
2. צילום תעודת זהות וספח תעודת זהות של שני ההורים .
3. תמונת התלמיד/ה (יש לרשום בגב התמונה שם) .
4. צילום של אבחון (במידה ויש).
5. תעודה מקורית + צילום של תעודה.
6. טפסים המצ"ב- מלאים וחתומים. טפסי רישום תשעפ
7. עליכם לבחור חברים בלינק  (ביה"ס יעשה כמיטב יכולתו לשבצך בכתה עם אחד מהחברים)