חזון בית הספר

תיכון אלון מציע מרחב אוהב ומגן, המאפשר ביטוי אישי ויצירתי מתוך תפיסה הומאנית של האדם, וראיית האדם כתכלית ייחודית וכחלק מהחברה, מהמדינה ומהעולם.

תיכון אלון מניח יסודות לכינונו של התלמיד כאדם משכיל ומוסרי, אזרח פעיל ובעל יכולת לחשיבה עצמאית וביקורתית, מעודכן טכנולוגית, אמנותית ומדעית. אזרח ואדם החותר למצויינות ולמיצוי יכולותיו במישור האישי והחברתי – ערכי .