דבר המנהלת

קהילת תיכון אלון היקרה,

בהתרגשות ובשמחה אני מצטרפת בשנה"ל תשפ"א למשפחת תיכון אלון כמנהלת בית הספר.

בכוונתי לפעול בשיתוף פעולה עם צוות אלון להמשך העשייה החינוכית האיכותית בתיכון, כזו הנובעת מאהבת אדם ומהאמונה כי מתפקידנו לחנך להשקפת עולם הומניסטית לצד מצוינות בכל התחומים ובכל מסלולי הלימוד.

אנו שואפים לטפח את הייחודיות של כל תלמידה ותלמיד, תוך חיזוק האמונה בכוחותיהם וביכולותיהם, ולקיים שיח המעודד ביטוי ומעמיק הקשר בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לחבריהם.

מטרה נוספת היא הקניית מיומנויות למידה וכן אסטרטגיות לפיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית. תפיסה זו באה לידי ביטוי בקידום הוראה מיטבית מותאמת לכלל אוכלוסיות התלמידים בבית הספר ובמתן דגש להישגים ראויים ותעודת בגרות איכותית ,כמו גם לתרבות למידה, למשמעת ולגבולות. אנו שואפים לקדם תרבות ארגונית קהילתית-דיאלוגית, חינוך לדמוקרטיה ולמעורבות בחברה ובקהילה, חינוך לאהבת הארץ ולשירות משמעותי בצה"ל.

כידוע, שנת הלימודים תשפ"א היא שנה קצת אחרת, מורכבת ומאתגרת.

אנו, בתיכון אלון, ערים לקושי ולאתגרים הרבים שבתקופה הנוכחית אך גם רואים את ההזדמנות שטמונה בה להתפתח ולגוון בדרכי ההוראה וההערכה כמו גם לטפח כישורים של למידה עצמאית, פעילה ואחראית.

תלמידות ותלמידים,

אני מאחלת לכם שתשכילו להתמודד עם שלל האתגרים בהצלחה, שתרכשו מיומנויות, תגבשו עמדות ותאמצו ערכים.

במסע הזה, מלווה אתכם צוות נפלא של אנשי חינוך מחויבים, מקצועיים, העושים ככל יכולתם להיות עבורכם בכל נושא ועניין.

צוות אלון הכין תכנית שנתית נפלאה ואנו מקווים שההנחיות הבריאותיות יאפשרו לנו לקיימה במלואה, תוך התאמת הפעילויות לדרישות.

חשוב לנו שכל תלמידה ותלמיד ימצאו את הדרך האישית-ייחודית  להם לצד תחושת שייכות לקהילה ומעורבות פעילה במתרחש בחברה.

כל באי בית הספר – התלמידים, ההורים והצוות – שותפים בעיניי, למעשה החינוכי ואני מזמינה אתכם לדיאלוג חינוכי פורה ומלמד.

בברכת שנה טובה,

אנדי קליסקי

מנהלת תיכון אלון

מנהלת תיכון אלון